posters
posters

Sila klik yang berkaitan:

UC Installation (Windows) UC Installation (Android) Use UC


Sila klik yang berkaitan:

Softphone Manual Hardphone Manual eFAx Manual
Muat Turun Muat Turun Muat Turun

 
    Bagaimana untuk menghubungi kami?
    Dimana untuk mendapatkan perisian Unified Communication (UC) UTeM
    Apakah keperluan untuk berkomunikasi dengan UC ?
    Apakah Nombor Talian Utama UTeM ?
    Bagaimana menghubungi rakan sekerja UTeM dengan UC berdasarkan no pejabat@ no sip ?
    Apakah kesemua staf memiliki no telefon secara individu ?
    Bagaimana dengan nombor telefon PTj dan Kaunter Khas PTj ?