Skip to main content

UTeM Blog disediakan bagi kemudahan staf UTeM (akademik dan bukan akademik) untuk berkongsi maklumat menggunakan platform yang disediakan UTeM.

Kandungan laman web/blog tidak boleh mengandungi sebarang maklumat yang menyalahi dasar, pekeliling, surat pekeliling, kaedah, peraturan dan undang-undang. Ini termasuk dan tidak terhad kepada maklumat berbentuk keganasan, lucah, hasutan dan yang boleh menimbul atau membawa kepada keganasan, keruntuhan akhlak dan kebencian.

Pihak UTeM tidak akan bertanggungjawab terhadap segala kandungan dan penyalahgunaan harta intelek yang dilakukan oleh pengguna. PPPK berhak menutup laman web/blog pengguna jika berlaku penyalahgunaan harta intelek oleh pengguna.

  1. UTeM Blog - http://blog.utem.edu.my/
  2. Untuk Pendaftaran - http://blog.utem.edu.my/wp-signup.php


© Pejabat Ketua Pegawai Maklumat, Universiti Teknikal Malaysia Melaka.