Skip to main content

STRUKTUR ORGANISASI PPPK

Pn. Norhazlena Sabtu
Pengarah
Pn. Hayani Abu Yamin
Timbalan Pengarah Infostruktur ICT
En, Zainudin Salleh
Timbalan Pengarah Infrastruktur ICT
Pn. Mimi Rahayu Hamdin
Timbalan Pengarah Pengurusan Perkhidmatan ICT

BAHAGIAN
INFOSTRUKTUR ICT

Peranan Bahagian Infostruktur, PPPK adalah bertanggungjawab dalam merancang, menganalisis, membangun, menambahbaik, melaksana dan menyelenggara Sistem Maklumat Universiti (SMU).

Bahagian ini juga bertanggungjawab mengkaji dan mengenal pasti pembangunan sistem-sistem atau modul-modul yang perlu dibangunkan bagi menyokong keperluan Pengurusan Universiti.

Bahagian Infostruktur juga membangunkan serta menyelia laman web rasmi universiti dan PTj serta membangunkan Aplikasi Mobil yang bersesuaian di persekitaran universiti. Kesemua pembangunan sistem dan aplikasi mobil dibangunkan untuk memastikan keperluan tersebut sentiasa memenuhi kehendak pengguna serta mesra pengguna seterusnya memberi sumbangan dan impak ke arah kecemerlangan akademik dan kecekapan pentadbiran.

BAHAGIAN
INFRASTRUKTUR ICT

Peranan Bahagian Infrastruktur, PPPK adalah bertanggungjawab dalam melaksana dan menyelenggara rangkaian setempat, Internet dan Intranet universiti serta rangkaian luar kampus. Bahagian Infrastruktur bertanggungjawab dalam menyalurkan makluman sekiranya terdapat ancaman yang boleh menyebabkan gangguan terhadap keselamatan ICT dan pengoperasian serta pembelajaran di UTeM.

Bahagian ini juga bertanggungjawab untuk melaksanakan penyelidikan dan pengujilarian perkakasan, gajet dan sistem operasi terbaru bagi memastikan pengalaman pengguna (end user experience) yang membawa peralatan sendiri Bring Your Own Device (BYOD) untuk tujuan pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan kecekapan pentadbiran dapat dilaksanakan.

BAHAGIAN
PENGURUSAN PERKHIDMATAN ICT

Peranan Bahagian Pengurusan Perkhidmatan, PPPK adalah bertanggungjawab dalam membantu merancang perjalanan pembangunan dan penyelenggaraan sistem berjalan dengan lancar dan mempunyai dokuemn rujukan yang jelas dan tepat bagi tujuan rujukan dan semakan.

Bahagian Pengurusan Perkhidmatan juga menyediakan kemudahan khidmat pelanggan dan memastikan semua sistem dan peralatan yang disediakan dapat digunakan sebaiknya oleh semua warga UTeM. Ia juga bertindak sebagai ‘front end’ kepada CIO.

Disamping itu juga, bahagian ini bertanggungjawab memastikan semua audit berjalan dengan lancar dan jayannya.

Bahagian ini juga menyediakan kemudahan khidmat pelanggan dan memastikan semua sistem dan peralatan yang disediakan dapat digunakan sebaiknya semua warga UTeM. Ia bertindak sebagai ‘front end’ kepada PPPK.

Disamping itu Bahagian Pengurusan Perkhidmatan bertanggungjawab memastikan semua audit berjalan dengan lancar dan jayannya.

BAHAGIAN SISTEM
INTEGRASI DAN INOVASI

  • Menyediakan dasar dan penyelesaian penyepaduan sistem aplikasi yang dibangunkan pihak luar atau pihak ketiga dengan aplikasi perdana UTeM.
  • Membangunkan rangka kerja (Framework) sistem integrasi.
  • Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan aplikasi gunaan bagi menyelesaikan masalah semasa dan akan datang secara holistik.
  • Menyediakan dasar sistem integrasi dan garis panduan sistem integrasi.
  • Membangunkan spesifikasi keperluan sistem integrasi.
  • Menyelidik, meneroka dan menyediakan penyelesaian teknikal daripada segi peningkatan dan penambahbaikan teknologi ke arah keberkesanan perkhidmatan.


© Pejabat Ketua Pegawai Maklumat, Universiti Teknikal Malaysia Melaka.