Skip to main content

Seksyen Pengurusan Perubahan ICT

  1. Unit Latihan dan Kawalan Dokumen
  2. Unit Polisi dan Kualiti

Fungsi & Peranan

  1. Membuat hebahan secara berkala berkenaan modul-modul yang sedia ada berkenaan kepentingan penggunaan bagi memastikan keberkesanan perlaksanaan modul.
  2. Mengurus keperluan dan kemajuan kerjaya staf melalui kursus dan latihan berasaskan teknologi maklumat serta penganjuran kursus dan latihan berasaskan teknologi maklumat kepada agensi kerajaan, swasta dan korporat.
  3. Penyelarasan laporan kehadiran kursus ICT staf dan pengurusan bilik latihan.
  4. Merancang dan menggubal dasar atau polisi yang berkaitan dengan perkhidmatan ICT yang telah disediakan.
  5. Mengawal capaian ke atas maklumat, kemudahan-kemudahan proses maklumat, dan proses perkhidmatan berdasarkan keperluan perkhidmatan dan keperluan keselamatan berdasarkan kepada kepada garispanduan, pekeliling  dan dasar ICT universiti dan kerajaan.

STRUKTUR BAHAGIAN PENGURUSAN PERKHIDMATAN ICT

MIMI RAHAYU HAMDIN
TIMBALAN PENGARAH PENGURUSAN PERKHIDMATAN ICT (F48)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701088

PENGURUSAN PERUBAHAN ICT

SEKSYEN PENGURUSAN PERUBAHAN ICT

RAFIZAH MAHFOZ
PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT KANAN (F44)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701177

UNIT LATIHAN DAN KAWALAN DOKUMEN

MAZURA MUSTAFA
PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT KANAN (F32)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701177

UNIT POLISI DAN KUALITI

SARIMAH NOR MISKAM
PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (FA29)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701111

UNIT LATIHAN DAN KAWALAN DOKUMEN

HANITA TALIB
PEMBANTU TADBIR KANAN (KUP) (N22)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2702829

UNIT POLISI DAN KUALITI

NORHAYATI BINTI AHMAD
PEMBANTU TADBIR KANAN (KUP) (N22)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701270

Seksyen Sokongan Aplikasi

  1. Unit Sokongan Aplikasi
  2. Unit Meja Bantuan

SOKONGAN APLIKASI

SOKONGAN APLIKASI

MOHAMED SUHAIMI ABDULLAH
PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT KANAN (F44)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701094

SOKONGAN APLIKASI

ROHAILI RAMLI
JURUTEKNIK KOMPUTER KANAN (FT22)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701132

HELPDESK

AZIMATON AHMAD
PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN KANAN (N22)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701147

HELPDESK

ZALIA MD ZAN
PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN KANAN (N22)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701147© Pejabat Ketua Pegawai Maklumat, Universiti Teknikal Malaysia Melaka.