Skip to main content

Seksyen Pengurusan Pusat Data

 1. Unit Pangkalan Data
 2. Unit Pusat Pemulihan Bencana
 3. Unit Storan dan Server
 4. Unit Keselamatan Siber

Fungsi & Peranan

 1. Berperanan dalam bertanggungjawab dalam merancang, melaksana, memantau dan menyelenggara barkaitan pematuhan dasar-dasar ICT UTeM kepada pelajar, staf dan pihak ketiga disamping meyelaraskan kerja-kerja berkaitan audit Information Security Management System (ISMS). 
 2. Bertanggungjawab dalam merancang, melaksana, memantau dan menyelenggara barkaitan pangkalan data UTeM mencakupi penggunaan, keselamatan, kapasiti, capaian pengguna, pengujian sistem dan sebagainya mengikut garis panduan yang ditetapkan. Unit ini juga bertanggungjawab dalam kerja-kerja backup dan recovery melibatkan pangkalan data dan juga sistem-sistem aplikasi yang digunakan di UTeM.
 3. Menguruskan pengendalian insiden mengikut Prosedur Pengendalian Insiden seperti yang terkandung dalam Dasar ICT UTeM dan Dasar Keselamatan ICT UTeM dan piawaian semasa yang telah ditetapkan.
 4. Merangka pelan tindakan pengurusan pemulihan bencana khusus untuk pemulihan operasi pusat data sekiranya berlaku bencana.
  Menguruskan aktiviti pemulihan bencana terhadap operasi pusat data.
 5. Memastikan kesinambungan perkhidmatan operasi pusat data untuk menyokong kelancaran operasi pentadbiran dan pembelajaran di UTeM

STRUKTUR BAHAGIAN INFRASTRUKTUR ICT

PENGURUSAN PUSAT DATA

STORAGE SERVER

KHAIRIN ABDULLAH
PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (FA29)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701123

CYBER SECURITY

WAN IMRUL NAZIMI NORDIN
PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT KANAN (FA32)

imrul@utem.edu.my
VoIP : 06-2701123

Seksyen Pengurusan Rangkaian dan Sokongan

 1. Unit Rangkaian dan Komunikasi
 2. Unit Peranti ICT & Sokongan

Fungsi & Peranan

 1. Bertanggungjawab mengkaji, menganalisis keperluan dan mengenal pasti penyediaan sistem suara atas talian dan sistem sidang video dari segi pengoperasian dan sokongan teknikal.
 2. Bertanggungjawab mengkaji, menganalisis keperluan, menyelaras dan mengawalselia sistem rangkaian dan Internet luar kampus dan kolej-kolej kediaman.
 3. Bertanggungjawab menyebarkan makluman sekiranya terdapat ancaman yang boleh menyebabkan gangguan terhadap keselamatan ICT dan pengoperasian serta pembelajaran di UTeM.
 4. Bertanggungjawab mengkaji, menganalisis keperluan, menyelaras dan mengawalselia sistem Kampus TV dari segi pengoperasian dan sokongan teknikal.
 5. Melihat, mengkaji serta menyesuaikan perkembangan teknologi terkini, trend semasa dan gajet terbaru yang boleh digunapakai di UTeM dalam menyokong operasi Universiti.
 6. Menyediakan khidmat nasihat serta sokongan teknikal untuk pengguna yang ingin menggunapakai peralatan persendirian (BYOD) bagi tujuan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan di dalam persekitaran Universiti.

PENGURUSAN RANGKAIAN & SOKONGAN

NETWORK & TELECOMMUNICATIONS

ED. SOFFUAN YUSUF
PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT KANAN (FA32)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701116

NETWORK & TELECOMMUNICATIONS

MOHD HANAFI HASSAN
PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (FA29)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701114

NETWORK & TELECOMMUNICATIONS

MOHAMAD NOR SAIFUL SUBARI
PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (FA29)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701112

NETWORK & TELECOMMUNICATIONS

MOHD SHAFARIM MOHS SAID
JURUTEKNIK KOMPUTER KANAN (FA22)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701116

NETWORK & TELECOMMUNICATIONS

SUHAIMI OMAR
JURUTEKNIK KOMPUTER KANAN (FA22)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701134

ICT PHERIPERAL & SUPPORT

NOORAZLINA YUSOP
PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT KANAN (FA32)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701118

ICT PHERIPERAL & SUPPORT

MUHAMMAD SHAZUAN ZAINAL
PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (FA29)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701117

ICT PHERIPERAL & SUPPORT

MOHD SALLEHIN OTHMAN
PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (FA29)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701119

ICT PHERIPERAL & SUPPORT

MOHD NAZAM A. BAKAR
JURUTEKNIK KOMPUTER KANAN (FT22)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701119

ICT PHERIPERAL & SUPPORT

NOOR HAFIZAH AHMAD TAJUDDIN
JURUTEKNIK KOMPUTER KANAN (FT22)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701141

ICT PHERIPERAL & SUPPORT

ASNOR HADI AZIAN
JURUTEKNIK KOMPUTER (FT19)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701136

ICT PHERIPERAL & SUPPORT

MOHD FITRI SUHAIMI
JURUTEKNIK KOMPUTER KANAN (FT22)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701119

ICT PHERIPERAL & SUPPORT

NORLIZA BABA
JURUTEKNIK KOMPUTER KANAN (FT22)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701140

ICT PHERIPERAL & SUPPORT

KHAIRUNNISAK MAZLAN
JURUTEKNIK KOMPUTER (FT19)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701142

ICT PHERIPERAL & SUPPORT

MOHD EZREN BUANG
JURUTEKNIK KOMPUTER (FT19)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701138

ICT PHERIPERAL & SUPPORT

ALIAS SUKRI KHAIRUDIN
JURUTEKNIK KOMPUTER (FT19)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701139

ICT PHERIPERAL & SUPPORT

NOOR HANIZA KIAH
JURUTEKNIK KOMPUTER (FT19)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701143

ICT PHERIPERAL & SUPPORT

HAIRUL ANWAR
JURUTEKNIK KOMPUTER KANAN (FT22)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701135

ICT PHERIPERAL & SUPPORT

MUHAMMAD FARHAN MUSTAPA
JURUTEKNIK KOMPUTER (FT19)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
VoIP : 06-2701144© Pejabat Ketua Pegawai Maklumat, Universiti Teknikal Malaysia Melaka.