Skip to main content

Apa itu Virtual Private Network (VPN)?
Virtual private network (VPN) adalah connection and services yang disediakan kepada pengguna untuk menghubungkan rangkaian luar ke rangkaian dalaman organisasi secara selamat. Pengguna akan mendapat fasiliti seolah-olah berada dalam rangkaian dalaman organisasi walaupun berada di luar kawasan organisasi.

UTeM VPN
Confidentially, Intergrity, Availability and Origin Authentication

Penggunaan perisian lain yang percuma dan tidak berlesen untuk tujuan kerja-kerja remote adalah tidak dibenarkan untuk mengurangkan risiko keselamatan ICT UTeM.© Pejabat Ketua Pegawai Maklumat, Universiti Teknikal Malaysia Melaka.