Skip to main content

Universiti Teknikal Malaysia Melaka bertanggungjawab untuk menyediakan satu persekitaran Teknologi Maklumat (IT) yang dapat memberi sumbangan ke arah kecemerlangan akademik dan kecekapan pentadbiran.

Kemudahan IT yang mencukupi dan terkini adalah penting bagi mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi menghasilkan graduan yang berkualiti, pempertingkatkan kualiti dan kecekapan penyelidikan pembangunan (R&D), mempertingkatkan kualiti kecekapan pentadbiran serta menjadikan masyarakat UTeM sebagai satu masyarakat bermaklumat dan berpengetahuan untuk membolehkan mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan cara yang paling berkesan bagi memenuhi aspirasi dan objektif organisasi.


SENARAI LATIHAN YANG DITAWARKAN

1. Dokumentasi

2. Persembahan dan Pengiraan

3. Pengurusan Projek dan Analisa

4. Pengaturcaraan

5. Pembangunan Laman Web

6. Rekabentuk dan Grafik

7. Persembahan dan Animasi

8. Rangkaian dan Pengurusan Komputer

 

SEWAAN BILIK LATIHAN KOMPUTER (2 BUAH BILIK)

  • 40 buah komputer setiap bilik
  • LCD Projektor
  • Layar putih Portable
  • PA system
  • Bantuan terus ke meja Ruang kelas yang selesa, selamat dan bersih

 © Pejabat Ketua Pegawai Maklumat, Universiti Teknikal Malaysia Melaka.