Skip to main content

VISI

Kearah Komuniti Digital Universiti
(Towards Digital University Community)

Misi

  1. Menyediakan infrastruktur, infostruktur, platform analitik data raya dan perkhidmatan ICT yang mampan
  2. Menyediakan ekosistem kondusif yang berteraskan ICT dalam menyokong tadbir urus pentadbiran dan libat urus yang dinamik
  3. Perkongsian maklumat melalui inisiatif pengurusan pengetahuan dan data repository© Pejabat Ketua Pegawai Maklumat, Universiti Teknikal Malaysia Melaka.