Skip to main content

7 Februari 2023 - Khidmat Konsultansi Membangunkan Dan Menyediakan Sistem Maklumat Pelajar (SMP) Bagi Kegunaan Kolej Pengajian Islam Johor - MARSAH© Pejabat Ketua Pegawai Maklumat, Universiti Teknikal Malaysia Melaka.