1. Perkhidmatan
   • Latihan
   • Sewaan bilik latihan
   • Hosting
   • Virtual machine/cloud
   • Server Co-location
   • E-mel
   • Instalasi perisian
   • Rundingan
   • Video & fotografi
   • Rangkaian, internet, Wifi
   • Sistem maklumat universiti
    • SMP
    • SMSM
    • SMKB
    • SMPS
    • URIS
    • SMF
    • SMK
  2. Fasiliti
   • Bilik Latihan
    • Kemudahan Peralatan Logistik
    • Kemudahan Peralatan Visual
    • Kemudahan Peralatan Pencahayaan
    • Kemudahan Peralatan Kelengkapan Siaraya
   • Studio Fotografi
   • Bilik Mesyuarat
    • Kemudahan Peralatan Logistik
    • Kemudahan Peralatan Visual
    • Kemudahan Peralatan Pencahayaan
    • Kemudahan Peralatan Kelengkapan Siaraya
   • Bilik Telepresent


    headPerkhidmatan
  3. Senarai Peralatan Bilik Latihan
   • Komputer, papan kekunci, tetikus
   • Wifi / Internet
   • LCD Screen
   • LCD Projector
   • Sistem Siaraya (PA System)
   • Penghawa Dingin / Kipas
   • Lampu
   • Papan putih dan pen marker
   • Meja dan kerusi
   • Remote control for split air-conditioner
   • Remote control for LCD projector
   • Folder
   • Kertas dan pensil
  4. Senarai Peralatan Bilik Mesyuarat
   • Komputer, papan kekunci, tetikus
   • Wifi / Internet
   • LCD Screen
   • LCD Projector
   • Audio visual / microphone / teleconferencing
   • Penghawa dingin / kipas
   • Lampu
   • Papan putih dan pen marker
   • Meja dan kerusi

 © Pejabat Ketua Pegawai Maklumat, Universiti Teknikal Malaysia Melaka.