Skip to main content

KALENDAR

Pelaksanaan Aktiviti Simulasi Pelan Pemuihan Bencana ICT UTeM 2023
Sabtu 25 November 2023, 8:00AM - 3:00PM
Dilayari : 14


© Pejabat Ketua Pegawai Maklumat, Universiti Teknikal Malaysia Melaka.