Skip to main content

Berikut adalah maklumat berkaitan perkhidmatan WIFI di UTeM.  Sila 'mouse hover di setiap pautan untuk mengetahui maklumat lanjut.

Perkhidmatan ICT


© Pejabat Ketua Pegawai Maklumat, Universiti Teknikal Malaysia Melaka.