Skip to main content

Berikut adalah proses-proses yang perlu diikuti pelajar bagi membolehkan pelajar dapat menggunakan perkhidmatan dan kemudahan ICT di UTeM.

Maklumat berkaitan perkhidmatan dan kemudahan ICT utama yang perlu anda ketahui adalah seperti dibawah.

Sila klik >> [ INFOGRAFIK PELAJAR ] untuk mengetahui maklumat lanjut secara keseluruhan.

Sila klik perkhidmatan diatas untuk mengetahui maklumat lanjut bagi setiap perkhidmatan

Perkhidmatan ICT


© Pejabat Ketua Pegawai Maklumat, Universiti Teknikal Malaysia Melaka.