Skip to main content

Berikut adalah maklumat berkaitan Aplikasi Mobil myUTeM yang dapat diakses oleh pelajar.

Perkhidmatan ICT


© Pejabat Ketua Pegawai Maklumat, Universiti Teknikal Malaysia Melaka.