Skip to main content

Tarikh Terbitan : Disember 2023
PELAN STRATEGIK PENDIGITALAN UTeM 2023-2025

Penulis : YBrs. Profesor Dr. Mohd Khanapi Abd Ghani,Profesor Madya Gs. Dr. Asmala Ahmad, Puan Norhazlena Sabtu, Profesor Madya Ts. Dr. Zeratul Izzah Mohd Yusoh, Puan Rafizah Mahfoz, Encik Zainudin Salleh, Puan Hayani Abu Yamin, Puan Mimi Rahayu Hamdin, Ts. Suhaimi Basrah© Pejabat Ketua Pegawai Maklumat, Universiti Teknikal Malaysia Melaka.