headVisi

Kearah Komuniti Digital Universiti (Towards Digital University Community)

 

headMisi

  1. Menjadikan UTeM sebagai hub sumber rujukan teknikal dan penerbitan ilmiah berimpak tinggi.
  2. Menyediakan ekosistem kondusif yang berteraskan ICT dalam menyokong tadbir urus pentadiran dan libat urus yang dinamik.
  3. Perkongsian maklumat melalui inisiatif pengurusan pengetahuan dan data repository.