headFungsiPentadbiran

  • Dasar dan Strategik
  • Pengurusan Sumber Manusia
  • Pengurusan Personel
  • Pembangunan Sumber Manusia
  • Pentadbiran Am Pejabat
  • Pengurusan Aset dan Inventori
  • Pengurusan Kemudahan/Fasiliti & Keselamatan
  • Pengurusan Kualiti & Automasi Pejabat
  • Pengurusan Kewangan
  • Protokol/Seranta/Majlis/Program Jabatan