headBhgTeknologi

  • Melaksanakan penggubalan dasar dan manual kerja melibatkan pelaksanaan aktiviti dibawah pejabat CIO
  • Menjalankan penyelidikan dan pembangunan ke atas sistem pengurusan dokumen secara keseluruhan selaras dengan dengan teknologi terkini.
  • Mengenalpasti dan menganalisa sistem-sistem pelaksanaan data terbuka universiti
  • Mengenalpasti dan menganalisa pelaksanaan analitis data raya UTeM
  • Merangka dan menganalisa Pembangunan Enterprises architecture
  • Merancang pembangunan pelaksanaan repositori