Skip to main content
  • Laman Rasmi
    Pejabat Ketua Pegawai Maklumat UTeM  • Ke Arah Komuniti Digital Universiti

Pembangunan
Aplikasi Mobil UTeM

Kemudahan kepada semua warga Universiti Teknikal Malaysia Melaka 

Single-Sign-On
Aplikasi Dalam UTeM

Kepelbagaian applikasi hanya dengan satu akaun pengguna. © Pejabat Ketua Pegawai Maklumat, Universiti Teknikal Malaysia Melaka.